Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

Статут школе - Az iskola alapszabálya (statútuma)

Школски програм 2022-2026 - Iskola program 2022-2026

Анекс Школског програма 2023/2024 - Az Iskola program melléklete 2023/2024

Школски развојни план 2022-2026. - Iskolai Tervezet 2022-2026.

План активности из Школског развојног плана за текућу школску годину - Az iskolai Tervezet 2023/2024 iskolaévre tervezett aktivitásai

Годишњи план рада 2023/2024 - Az iskola 2023/24-еs iskolaévre vonatkozó terve

Извештај о реализацији шк. раз. плана за 2021/2022. - Az Iskolai Tervezet 2021/2022-es iskolaévre vonatkozó jelentése

Годишњи извештај за 2022/2023 - Az iskola 2022/23-аs iskolaévre vonatkozó jelentése

План Самовредновања 2023/2024 - Az Önértékelés Tervezete 2023/2024

Извештај Самовреновања за шк. год. 2022/2023 - A 2022/2023 iskolévi Önértékelés jelentése

План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности - Intézkedési terv a nemek közötti egyenlőség elérésére és javítására

Правилник о оцењивању - Osztályzási szabályzat

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи - A tanulóra vontkozó, az iskolában tartózkodás alatti biztonságát szolgáló szabályok és intézkedések szabályzata

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности - Személyi adatok megőrzésére kiválasztott személy meghatározásának végzése

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.